Prostor konoplje v zelenem, krožnem gospodarstvu Slovenije

Na podlagi Zelenega dogovora naj bi EU do leta 2050 postala brezogljična družba. S kakšnimi tehnologijami, materiali, novimi rešitvami… bomo uspeli današnjo linearno ekonomijo, z milijardami ton najrazličnejših odpadkov, ki jih ni mogoče trajnostno  reciklirati in ponovno uporabiti, preusmeriti v krožno gospodarjenje, ki je pomemben del brezogljične družbe?

Konoplja je v zgodovini človeku zagotavljala hrano, obleko, gradbeni material, ga grela in zdravila, nadomestila pa sta jo nafta in plastika, ki med drugim ne dajeta semena in v nobenem pogledu nista trajnostni surovini.

Danes konoplja v svet ponovno vstopa kot velik potencial tako v povezavi s preprečevanjem podnebnih sprememb in iskanjem inovativnih rešitev v biotehnologiji, novih materialih, medicini in širše v krožni ekonomiji.

Rastlina konoplje  uskladišči v povprečju 0,6 tone CO2 po hektarju letno, njena pridelava zahteva manj vode, nič kemičnih sredstev, je idealna poljščina za kolobar in dozori v 4 mesecih, kar ji lahko daje pomembno vlogo pri varovanju narave in naših naravnih virov ter pri blaženju vpliva kmetijstva na podnebne spremembe.

Konoplja je naravna surovina za izdelavo tekstila, pripisujejo ji neverjeten potencial, da na podlagi biotehnoloških inovacij zamenja plastiko, konvencionalne gradbene materiale in izolacije. Proizvodi iz konoplje so naravni material, ki ga je mogoče reciklirati, kar je pomembna prednost v krožni ekonomiji prihodnosti.

Kam je Slovenija v svojih načrtih v prihodnjem desetletju uvrstila industrijsko konopljo, tudi v povezavi  z Zelenim evropskih dogovorom in cilji prehoda iz linearne v krožno ekonomijo, ki bo v  verigi od pridelave do inovativne predelave in razvoju novih okolju prijaznih izdelkov, Sloveniji odprla tudi mnoga nova zelena delovna mesta.

Vabljeni na okroglo mizo na temo Prostor konoplje v zelenem, krožnem gospodarstvu Slovenije, ki bo predvidoma v četrtek, 22. oktobra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru sejma Narava zdravje.

Moderatorka: Barbara Zrimšek

Gostje okrogle mize:
v pripravi

Organizator: Zadruga KonopKo, www konopko.si


Datum objave: 10.09.2020

Redni občni zbor zadruge

V soboto 20.6.2020 smo izpeljali redni in volilni občni zbor zadruge KonopKo, kjer smo obravnavali vsebinsko in finančno poročilo o delu zadruge v letu 2019, poročilo nadzornega odbora, potrdili nove člane  in izvolili nov upravni odbor zadruge za obdobje 2020-2022.

Pred občnim zborom smo za novo pridružene člane izvedli tudi interno izobraževanje na temo zadružništva, ki je pogoj za pridobitev polnopravnega članstva v zadrugi KonopKo.

Po uradnen delu smo kljub kislemu vremenu na Lindeku nadaljevali z druženjem, izmenjavo mnenj in izkušenj ter z željami po nadaljni rasti naše zgodbe. Nov upravni odbor v zadrugi vsekakor daje svež veter in zagon za prihodnja leta delovanja, saj bo izvoljena ekipa z raznovrstnimi izkušnjami zagotovo doprinesla k skupni rasti vseh, zlasti pa naše skupne konopljarske panoge.

Skupaj smo močnejši!


Datum objave: 22.06.2020

Odpoved vseh predavanj v mesecu marcu

Zaradi splošne situacije v državi, dodatno pa tudi zaradi bolezni predavatelja, moramo jutrišnje predavanje v Biotehniškem centru Naklo žal preklicati. Potrudimo se ga izvesti v mesecu aprilu, glede na razmere v državi. O novem terminu vas seveda obvestimo.

Prav tako sta odpovedana oba predavanja v Radljah ob Dravi, načrtovana za četrtek, 12.3. in soboto, 14.3.2020.

Hvala za razumevanje.


Datum objave: 10.03.2020

Datum objave: