Sprememba pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje

Sprememba pravilnika je pripravljena z namenom, da bi se tudi manjšim ekološkim kmetijam lahko omogočilo pridelavo konoplje. Dosedanja najmanjša dovoljena površina, ki znaša 0,1 ha, namreč manjšim ekološkim kmetijam, ki nimajo ustrezne mehanizacije, tega ni omogočala. Predlagana sprememba pravilnika bo pridelavo omogočila tudi manjšim ekološkim kmetijam, saj bo manjšo površino mogoče obvladati tudi z ročnim delom. S tem se bo popestrila tudi ponudba izdelkov, ki jih tržijo male kmetije.

Trenutno veljavni Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, ki je bil objavljen v letu 2011 in prvič spremenjen v 2015, določa, da je dovoljeno gojenje konoplje na strnjeni površini, ki ni manjša od 0,1 hektarja (1.000 m2). S spremembo pravilnika pa bo najmanjša dovoljena površina za kmete, vključene v kontrolo ekološke pridelave, znašala 0,01 hektarja (100 m2). Dodaja se tudi pogoj, da mora biti zadevna površina posejana z eno sorto konoplje, saj v nasprotnem primeru lahko pride do prevelike razdrobljenosti posevkov konoplje, kar bi zelo otežilo oziroma onemogočilo kontrole in nadzor vsebnosti THC v posevkih konoplje.

Pravilnik vsebuje tudi prehodno določbo za leto 2018, ki določa, da ekološki kmetje lahko letos izjemoma oddajo vloge do 15. junija. Vir: spletna stran MKGP


Datum objave: 22.05.2018