#Kupujem odgovorno

Odgovorno socialno podjetje in zadruga KonopKo ponosno izjavljamo, da nosimo certifikat #Kupujem odgovorno, kar pomeni da v celoti sprejemamo načela socialne ekonomije: družbena odgovornost, trajnostni razvoj, solidarnost, demokratično odločanje, vključevanje ranljivih skupin. Ta načela imamo zapisana v svojem statutu že od ustanovitve dalje leta 2014 in jih seveda vsakodnevno upoštevamo pri svojem poslovanju, zlasti v smislu:

  • pravične trgovine (fair-trade), to je trgovina, ki zagotavlja prodajo pridelkov in proizvodov majhnih in srednjih pridelovalcev in proizvajalcev na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med pridelovalci in proizvajalci ter trgovci, usmerjenih predvsem v zagotavljanje pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem,
  • podpore članom zadruge v obliki izmenjave znanja, spodbujanje souporabe strojev za pridelavo in predelavo konoplje,
  • vzpostavitve standardov kvalitete za izdelke iz konoplje,
  • vzpodbujanja in pomoči članom pri preusmeritvah v ekološko pridelavo in predelavo konoplje,
  • ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja konopljarstva in kmetijstva,
  • vzpodbujanja razvoja vseslovenske konopljarske skupnosti,
  • promocija samooskrbe in lokalne dejavnosti,
  • vključevanje in zaposlovanje ranljivih skupin.

Zadruga KonopKo je tudi član Združenja socialne ekonomije Slovenije / Association od Social Economy Slovenia.


Datum objave: 11.07.2018