Poziv k vzpostavitvi ustreznega okolja za izkoriščanje potenciala konoplje

Na vlado Republike Slovenije in pristojne državne organe bomo v prihodnjih dneh poslali dopis s pozivom po ureditvi celostne zakonodaje na področju konoplje - gre za sklepe oz. skupno izjavo gostov zadnje okrogle mize, ki smo jo izvedli v okviru sejma Narava Zdravje v Ljubljani.

Video posnetek okrogle mize je na voljo na našem Facebook profilu.

------------------------------------------

Spoštovani.
Želimo vas seznaniti, da je dne 29. novembra 2018 na sejmu Narava – zdravje v Ljubljani v organizaciji socialne zadruge Konopko potekala izjemno dobro obiskana Okrogla miza o raziskavah in razvoju konoplje v Sloveniji. Na podlagi razprave je bila sprejeta skupna izjava oz. poziv, ki vam ga posredujemo:

»Udeleženci Okrogle mize o raziskavah in razvoju konoplje v Sloveniji, ki je bila dne 29.11.2018 na sejmu Narava – zdravje v organizaciji zadruge Konopko,

p o z i v a m o

Vlado RS, da se zavzame za odpravo birokratskih ovir za izvedbo raziskovalnih in razvojnih projektov na področju konoplje in za čim hitrejšo vzpostavitev ustreznega okolja in sprejetje celostne zakonodaje za področje konoplje, ki bo omogočalo in spodbujalo izvedbo raznoterih domačih raziskovalnih, razvojnih in izvedbenih projektov, nanašajoč se na konopljo«.

Udeleženci okrogle mize (po abecedi):

 • Dr. Barbara Čeh, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo IHPS Žalec
 • Andraž Erjavec, zadruga AGROSLOVEN
 • Dr. Marko Flajšman, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Boštjan Kragl, Zadruga KonopKo
 • Dr. Marko Likon, IME-Insol d.o.o.
 • Meta Medved, mag. kmet., Zadruga KonopKo (moderatorka)
 • Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med., spec., ICANNA – mednarodni inštitut za kanabinoide
 • Jernej Redek, kmetovalec iz Dolenjske
 • Pika Vene Lipar, mag. prof. bio. in ped., HempMedico


Med povabljenimi gosti so bili tudi predstavniki državnih organov, ki se okrogle mize niso udeležili.

Rastlina konoplja v Sloveniji predstavlja izjemen raziskovalni in razvojni potencial, ki ga zaradi neustreznih podlag, nerazumevanja področja in birokratskih ovir ne moremo izkoristiti ter posledično vedno hitreje zaostajamo za drugimi državami.

Ob ustrezni celostni zakonski ureditvi področja konoplje bi se vzpostavilo konkurenčno okolje, primerljivo s stanjem v tujih državah in identificiral potencial, ki ga konoplja ponuja, predvsem pa odprle možnosti za:

 1. vzpostavitev raziskovalnih in razvojnih programov,
 2. ustvarjanje novih zelenih lokalnih delovnih mest v več panogah,
 3. proizvodnjo inovativnih (tudi butičnih) produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo
 4. še večjo turistično prepoznavnost države.

Želimo, da spoznate možnosti, ki jih konoplja ponuja, ter nam omogočite, da bolje izkoristimo njen potencial v Sloveniji, kot to že počnejo druge države ali pa se k temu intenzivno pripravljajo – želimo slediti trendom.

V kolikor ocenjujete, da bi bile naše izkušnje in poznavanje tematike, prepoznan potencial trga in spremljanje gibanja trendov na področju konoplje v pomoč, se lahko dogovorimo za srečanje, morda tudi oblikovanje delovne skupine.

V pričakovanju, da bo Vlada Republike Slovenije sprejela ustrezne odločitve za celovito ureditev področja konoplje, vas lepo pozdravljamo.

Vaš odziv pričakujemo do konca januarja 2019.

S spoštovanjem,
organizatorji okrogle mize in zgoraj našteti gostje.

Ljubljana, 12. december 2018


Datum objave: 10.12.2018