IRDO konferenca 2020

Pod častnim pokroviteljstvom Sonje Šmuc, generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije, je v začetku junija 2020 v Mariboru potekala 15. IRDO mednarodna konferenca na temo osebne in družbene odgovornosti za trajnostno prihodnost.

Konferenca inštituta IRDO v določenem časovnem obdobju izpostavlja izbrane teme v povezavi z družbeno odgovornostjo. Že od leta 2006 konferenca ustvarja bogato tradicijo raziskav o vedenju in razvoju družbene odgovornosti. Na njej povezujejo teorijo s stroko, znanstveno plat s praktičnimi prikazi uporabe, povezujejo stroke interdisciplinarno z namenom čim bolj celovito pristopati k reševanju problemov sodobne družbe in človeka v njej.

Zanimive teorije in druge rešitve so vsako leto predavatelji izmenjali v družbi znanstvenikov, svetovalcev, operativnih strokovnjakov in mnogih drugih. Udeležba na konferencah (do 200 udeležencev vsako leto) in rast števila avtorjev prispevkov sta pokazali, da zlasti med strokovno in znanstveno javnostjo obstaja vse večji interes po tem znanju. Zborniki, ki nastajajo ob teh konferencah, imajo trajno znanstveno-strokovno vrednost, saj omogočajo številnim bralcem prenos zbranih znanj v njihovo poslovno in drugo vsakdanjo prakso.

V enem od letošnjih predavanj je Miro Mihec predstavil projekt Kupujem odgovorno – osebna etika in odgovorno potrošništvo ter s prikazom dobre prakse zadruge KonopKo strokovni javnosti prikazal način in pomen našega delovanja na sicer zahtevnem, na trenutke tudi neurejenem slovenskem trgu.

"Zadruga Konopko ima načela družbene odgovornosti ne samo zapisana v ustanovnih aktih, ampak jih izvaja pri svojem delovanju. Zadruga kvalitetno surovino za pošteno plačilo odkupuje od svojih članov in tudi zunanjih pridelovalcev. Ima tudi lastno predelavo in proizvodnjo, podprto z ekološkim certifikatom.
Uporablja kvalitetno (stekleno ali papirno) embalažo. Nepotrebna uporaba energije, okolju neprijaznih materialov ter ustvarjanje ogljičnega odtisa v vseh procesih poslovanja je zato minimalna, skoraj nična.
Zadruga Konopko na embalaži svojih izdelkov uporablja logotip Kupujem odgovorno.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je sprejela predlog zadruge, da se lahko v prostovoljne organizacije vključijo tudi zadruge in socialna podjetja. Prav tako je zadruga predlagala spremembe pravilnika za gojenje konoplje, ki bi slovenskim kmetom omogočil način gojenja konoplje v smeri boljše konkurenčnosti na globalnem in domačem trgu. Nenavadno je namreč, da se lahko določeni konopljini izdelki, gojeni izven območja Republike Slovenije, prodajajo v Sloveniji, slovenski kmetje pa le teh niti gojiti ne smejo.

Pomemben je tudi prispevek Zadruge Konopko pri ozaveščanju kupcev o pomenu konoplje, ki je izjemno okolju prijazna in ljudem koristna rastlina na področju varovanja okolja, sploh pri zmanjšanju ogljičnega odtisa. Produkti iz te rastline so blago, papir, gradbeni material, biogranulat; okolju in človeku prijazne dobrine.

V zadrugi poudarjajo tudi pomen zadružništva ter socialnega podjetništva, sodelovanja in vzajemnosti."

Celoten članek je na voljo na povezavi, vir www.irdo.si


Datum objave: 13.07.2020