Konopko predstavljen kot dobra praksa trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

Nevladni organizaciji Focus, društvo za sonaraven razvoj in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj sta zadrugo Konopko uvrstili na seznam slovenskih dobrih praks na platformi za trajnostno upravljanje z viri skupnosti Dovolj za vse, zdaj pa so pripravili še kratko video predstavitev našega dela in poslanstva.

Obiskali so nas tako na Ljubljanskem barju kot v Frankolovem in navdušilo jih je naše obujanje pozabljene poljščine - konoplje, ki ima izjemen potencial za zmanjšanje ogljičnega odtisa, na kar se organizaciji primarno osredotočata. Opazili so tudi naš trud za promocijo ekološkega kmetovanja in zadružništva,  izpostavili pa so tudi naš sodelovanje za razvoj inovativnih izdelkov in preboj na tem področju. Prav skupnostni moment pa je tisti, ki ga iščejo pri dobrih praksah na omenjeni platformi in tudi zato so za predstavitev izbrali prav zadrugo Konopko, saj se zavedamo, da smo skupaj močnejši.

Video si lahko ogledate na Youtube kanalu Dovolj za Vse: Dobra praksa: Zadruga Konopko ali pa ga delite na Facebooku, kjer ga najdete na profilu Dovolj za vse.

Konopko je bil prepoznan kot dobra praksa na področju lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje in je ena od trenutno 63 domačih vpisanih dobrih praks, ki so zrasle iz skupnosti ali ob vključevanju prebivalcev in drugih deležnikov v lokalnem okolju (od spodaj navzgor), ki jih tudi izvajajo oziroma upravljajo, in so s področij trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov, participativnega upravljanja ali drugega skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Več o platformi za trajnostno upravljanje z viri skupnosti: Konopko - Dovolj za vse

Video je bil pripravljen v okviru krovnega projekta LIFE CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor in Evropska unija.


Datum objave: 22.12.2020