Na vidiku spremembe Pravilnika o gojenju konoplje

Na področju gojenja konoplje se letos obeta nekaj pomembnih sprememb, seveda v kolikor bosta dva nova pravilnika sprejeta pravočasno. Med drugim gre tudi za možnost gojenja konoplje iz sadik (ne samo iz semena). Pravilnika sta trenutno v javni obravnavi, seveda vas bomo o morebitnem sprejetju pravočasno obvestili na naši spletni strani in preko mailinga.

V zadrugi KonopKo tvorno sodelujemo (kolikor nam je dopuščeno) z Ministrstvom za kmetijstvo in Uradom za varno hrano, ki sta pripravljalca novih predlogov pravilnikov ter poskušamo doseči sprejetje primernih pravilnikov, ki bodo omogočali konkurenčno gojenje konoplje predvsem slovenskim kmetovalcem.

O napredku in morebitnem sprejetju novih pravilnikov, ki bi pomembno vplivali že na letošnjo setev, vas bomo seveda obveščali.

A glede na prihajajočo pomlad in predvidene zahteve po predlogu pravilikov, bomo kot kaže morebitne spremembe lahko koristili šele prihodnje leto, torej v sezoni 2022.


Datum objave: 01.03.2021