Podane pripombe na spremembe Pravilnika za gojenje konoplje

Zadruga KonopKo je bila ustanovljena v letu 2014 po sistemu »od spodaj navzgor« z namenom spodbujanja konopljarstva v Sloveniji, ureditve tega področja, akumulacije konopljarskega znanja, svetovanja konopljarjem in drugim deležnikom oz. interesentom, trženju konopljinih izdelkov, povezovanja, deljenja znanja in tudi strojne opreme, organizacije predavanj in dogodkov s tega področja ter okroglih miz.

Poznamo trende na globalnem trgu in vemo kaj slovenski konopljar potrebuje in pričakuje od zakonodaje, da (p)ostane konkurenčen na globalnem trgu. Zato pozdravljamo premike na konopljarskem področju - naj omenimo, da smo že pomladi 2019 obiskali MKGP s svojimi predlogi spremembe pravilnika, ki so bila že takrat več kot nujna. Danes, dve leti po našem obisku pri MKGP, se stvari (prepozno) premikajo, saj kot kaže izgubljamo še eno sezono.

Najenostavnejša rešitev - in s tem Pravilnik ne bi bil potreben - je opredelitev konoplje na konopljo z nižjo in konopljo z višjo vsebnostjo tetrahidrokanabinola (THC). Idealna razmejitev bi bila pri vsebnostI THC-ja 1,00% (Švica). EU se nagiba k 0,3% THC-ja (npr. v sosednji Avstriji je že tako, Italija tolerira 0,6% THC-ja). S spremebo in dopolnitvijo 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), kot smo predlagali, bi bilo to mogoče. Tako se konopljo z nižjo vsebnostjo THC-ja (t.i. industrijska konoplja) v celoti izzame iz ZPPPD-ja in se jo obravnava kot vsako drugo poljščino. Trenutno je konoplja opredeljena med oljnice in predivnice ter tako zapade pod to regulativo.

Katere spremembe pravilnika pričakujemo?

  • zvišanje dovoljene vsebnosti THC-ja,
  • dovoljena setev in gojenje konoplje izven EU sortne liste (omejitev je samo vsebnost THCja),
  • dovoljena setev in gojenje lastnega razmnoževalnega materiala,
  • zmanjšati najnižjo dovoljeno posejano ali zasajeno površino na 100 m2 za vse konopljarje,
  • gojenje konoplje v za to prilagojenih prostorih (ki niso nujno na GERKih). S tem pripomoremo k ohranitev matičnih rastlin (gojitev potaknjencev) in podaljšamo sezono na celo leto,
  • podaljšani rok za oddajo Vloge za gojenje konoplje in maka na MKGP na 10.9. v tekočem letu,
  • prijava setve in gojenje konoplje najman 8 dni pred setvijo oz. saditvijo,
  • neomejevanje pridelave sadik in potaknjencev za lastne potrebe (kot naprimer vpis v register dobaviteljev).

Zgornji zapis predlogov smo poleg oddaje vloge v sistem e-demokracija poslali tudi relevantnim odločevalcem v Sloveniji v obliki dopisa, ki ga lahko v celoti preberete tukaj (PDF)!


Datum objave: 31.03.2021