Rezultati projekta Fitoremediacija s konopljo v Spodnji Savinjski dolini

Zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami na širšem območju Spodnje Savinjske doline je bil naš namen v okviru operacije preveriti možnosti uporabe konoplje za čiščenje onesnaženih tal s težkimi kovinami. Projekt je bil zasnovan tudi praktično, saj smo na dveh testnih površinah spremljali vpliv industrijske konoplje na lastnosti tal, njeno rodovitnost in spremembe, ki jih ta rastlina prinaša v tla.

Za zagotovitev točnosti podatkov smo spremljali izhodiščno stanje tal ter spremembe v tleh po žetvi industrijske konoplje. Prav tako smo spremljali vsebnost težkih kovin v posameznih delih rastline ter tako ocenili možnost njene nadaljnje uporabe v komercialne namene.

Pilotni poskus na terenu je zajemal dve njivi na partnerskih kmetijah v Grajski vas in na Taboru. Vsebnost težkih kovin smo izmerili tako v tleh kot v rastlini v času spravila, da bi lahko ocenili tudi možnost komercialne rabe nadzemnih delov rastline (stebla - vlaken in pezdirja) ter socvetja (semen in listov) - predvsem z vidika vsebnosti težkih kovin.

Z zaključno konferenco projekta smo 20.12.2022 skupaj s partnerjem IHPS (Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije) ter zunanjimi vabljenimi gosti zaključili dvoletno operacijo in predstavili rezultate in ugotovitve.

Kot sledi iz ugotovitev ima konoplja pomembne fitoremediacijske učinke, kar pomeni, da je sposobna akumulacije težkih kovin, zato je predhodno poznavanje onesnaženosti tal ključno, zlasti iz vidika namena pridelave (prehrana ali tehnična raba). Če pridelujemo konopljo na neonesnaženih tleh njena uporaba za prehrambne namene ni vprašljiva (seme za hladno stiskanje olja, pogača oz. otrobi za krmo živali in prehrano, socvetje za čaj in izvlečke…). Pridelava na onesnaženih tleh pa se odrazi v povečanih vsebnostih težkih kovin v njena tkiva, zlasti reprodukcijske organe – seme in cvet) in je zato bolj primerna za tehnične namene, na primer kot stelja za živali, v papirni industriji, gradbeništvu (konopljina izolacija, konopljin beton) in drugih tehničnih aplikacijah (vrvi, tekstil), v zadnjem času tudi kot biokompozit (bioplastika).

Polno poročilo si lahko preberete na spletni podstrani o fitoremediaciji s konopljo ali prenesete kot PDF. Prispevek bo predstavljen tudi na simpoziju Novi izzivi v Agronomiji 2023 (26.–27. januar 2023), ki ga organizira Slovensko agronomsko društvo.


Datum objave: 28.12.2022