Raziskovalna študija vsebnosti kanabinoidov in antioksidantov v konoplji

Raziskovalna študija vsebnosti kanabinoidov in antioksidantov v posušenih vršičkih Cannabis Sativa L. za industrijske namene od registriranih pridelovalcev v Sloveniji.

Namen zadruge KonopKo je povezovanje obstoječih in bodočih pridelovalcev ter predelovalcev konoplje v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju konopljarstva. Tokrat povezujemo pridelovalce slovenske konoplje in raziskovalce.

Gre za raziskovalno študijo, ki jo izvajajo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Cilj projekta je pomeriti čim večje število posušenih vršičkov različnih sort industrijske konoplje. Rezultate bodo primerjali kot celoto, primerjali različne sorte med seboj, po regijah, datumu setve, načinu sušenja in podobno.

Namen študije je ugotavljati vpliv različnih zunanjih dejavnikov na biosintezo kanabinoidov in antioksidantov v konoplji za industrijske namene in ovrednotiti kvaliteto posušenih vršičkov za namen nadaljnje predelave za namen prehrane ali medicine. Želijo tudi ugotavljati vpliv staranja rastline na zgoraj opisane parametre.

Pridelovalci/kmetovalci, ki imate namen pridelave konoplje za cvet, postopajte pri celem postopku vzorčenja enako kot bi običajno. Pridelovalci, ki pridelujete za steblo ali seme pa vzorčite pred žetvijo in posušite po navodilih. Podrobnejša navodila za vzorčenje najdete tukaj.

V kolikor želite prostovoljno sodelovati v študiji pošljite vzorec, ki mora biti vzorčen po navodilih, na spodnji naslov:

dr. Roman Štukelj, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
»sodelovanje v raziskavi«

ali dostavite osebno k vratarici na Zdravstveno fakulteto. Ko pridobijo vsaj 15 vzorcev (manj kot to predstavlja prevelik strošek), vsi sodelujoči pridelovalci prejmete po e-pošti rezultate analiz. Kako hitro dobite rezultate je odvisno od števila vzorcev.

Zadruga KonopKo podpira raziskave “industrijske” konoplje za namen prehrane ali medicine. Verjamemo, da je to v skupnem interesu vseh pridelovalcev, predelovalcev in uporabnikov konoplje.

Vabimo vas k sodelovanju!


Datum objave: 11.09.2017